เกี่ยวกับเรา

การที่เด็กจะพูดบางครั้งก็ไม่ได้พอใจเพียงแค่การพูดกับตังเอง แต่เด็กกลับต้องการให้พ่อแม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วย ในกรณีเช่นนี้พ่อแม่ก็อาจเลือกใช้วิธีการแสร้งทำเป็นฟังก็คงเพียงพอ เพราะขณะนั้นเด็กต้องการความรู้สึกใกล้ชิด ต้องการรู้สึกว่ามีพ่อแม่อยู่ด้วย มากกว่าจะต้องสื่อสารจริงๆ จังๆ ดังนั้นในกรณีเช่นนี้การแสร้งทำเป็นฟังตามวิธีที่เคยบอกก็คงพียงพอ บางครั้งเด็กก็สื่อสารความคิดเขาอย่างไม่ประติดประต่อ แบบกระโดดข้ามไปข้ามมาด้วยเหมือนกัน

เนื่องจากเขาต้องการสื่อสารเพียงบางอย่าง ดังนั้นเขาก็จะเข้าใจวิธีการที่พ่อแม่จะเลือกรับฟังเพียงบางเรื่องได้ เขาจะเข้าใจว่านี้เป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเราดูภาพรวมของการพูดทั้งหมดของเด็กแล้ว จะมีเพียงส่วนหนึ่งของการพูดทั้งหมดของเด็กวัยหกขวบเท่านั้นที่ต้องการรับฟังและการตอบสนองจากพ่อแม่อย่างแท้จริง งานหนักของผู้เป็นพ่อแม่คือการทำความเข้าใจท่วงทำนองการพูดและอารมณ์ของเด็กให้มากพอที่จะเลือกใช้วิธีการฟังทั้งหมดจะสอดคล้องกับความต้องการของเขาในแต่ละช่วงตอนได้ถูกกาลเทศะและมีความสมดุล


สำนักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพ 5511
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0 25558888
โทรสาร : 0 2555 9990